Onderwijs – De Week van het Lege Gebouw

De wereld van het vastgoed, ontwerp & erfgoed verandert drastisch. Het aanbod aan lege gebouwen groeit met de dag, nieuwbouw stagneert, de vraag naar functies wonen/werken/ winkelen neemt, o.a. door internet, hele nieuwe vormen aan, de ‘klassieke’ opdrachtgevers, overheden, corporaties, ontwikkelaars nemen steeds minder het initiatief en financiering wordt steeds lastiger. What else is new? Niets, maar de vraag is wel hoe we onze bestaande voorraad gebouwen dan op een andere wijze tot herontwikkeling kunnen brengen? Hoe we de stad weer aan de praat krijgen? En niet in het minst: hoe we de nieuwe generatie opleiden zodat zij klaar zijn voor deze grote opgave.

Na aanleiding van een winterworkshop van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam in het leegstaande Winterthur gebouw nabij de Zuid-as ontstond in juni 2012 het initiatief voor de Week van het Lege Gebouw. Een Week waar interdisciplinair wordt gewerkt door studenten en docenten van alle opleidingen die te maken hebben met de hergebruik opgave: vastgoed, ontwerp, renovatie, bouwtechniek en erfgoed.
website-onderwijs-week-van-het-lege-gebouw5

De Week van het Lege Gebouw is georganiseerd door Machiel Spaan in opdracht van het Nationaal Programma Herbestemming, het H-team, het Atelier Rijksbouwmeester en de Rijksgebouwendienst en is mede mogelijk gemaakt door de Rvob, het Nationaal Renovatie Platform en AnnaVastgoed.

Tijdens de Week van het Lege Gebouw van 30 mei tot en met 3 juni 2013 is er gewerkt zeven Charettes met ieder twee ervaren docenten en tien studenten van de verschillende deelnemende opleidingen. Er waren collectieve Pleinsessies met inspiratielezingen (SpeedPitches), PechaKucha-presentaties met gasten, debatten en consultance-bijeenkomsten (ExpertCarousel). De gasten waren experts op alle gebieden die aan hergebruik raken In de Charettes is per groep geconcentreerd aan een specifieke opgave gewerkt. De Pleinsessies brachten gemeenschappelijke thema’s aan de orde en zorgden voor uitwisseling en kruisbestuiving.

De Week van het Lege Gebouw heeft geleidt tot inspirerende én realistische plannen en strategieën voor de Raamweg. Ook is de betekenis van het interdisciplinaire werken in beeld gebracht en is er gezamenlijk gezocht naar nieuwe methoden voor onderwijs en samenwerking tussen de verschillende aan herbestemming gerelateerde opleidingen.

website-onderwijs-week-van-het-lege-gebouw-1

Wethouder Norder van Den Haag gaf in een gloedvol betoog aan dat hij deze leegstand ook ziet als een kans om nieuwe woningen en werkplekken te realiseren, immers het aantal mensen dat in Den Haag wil wonen en werken groeit nog steeds. Dus is er ook nog een vraag naar ruimte. Maar, zo gaf Norder aan, om oplossingen te vinden in leegstaande kantoren is nieuw denken nodig en dat zag hij terug in de resultaten van de 7 teams. Niet werken vanuit eindplaatjes of vastomlijnde functies, maar flexibliteit en functiemenging staan in die plannen centraal. Dat is wat de markt vraagt. Dat is ook waar (internationale) carrièremogelijkheden liggen voor de nieuwe generatie.

Ook de Rijksgebouwendienst was blij met de opbrengsten. Eva Klein Schiphorst, directeur van de RGD, kondigde aan dat zij de 7 plannen serieus ging bestuderen. Immers, zoals ook op 4 juni bleek toen een aantal studenten hun plannen op de Provada, de grote vastgoedbeurs in Amsterdam mochten presenteren, financieel zijn de plannen rond gerekend en kan het uit. Maar de voorstellen ademen wel de geest van de nieuwe tijd en zullen bij veel klassiek denkende vastgoedprofessionals de wenkbrauwen hebben doen fronsen. Maar de RGD kondigde ook aan dat zij samen met de gemeente Den Haag de experimentele vorm van de Week van het Lege Gebouw gaan inzetten voor de binnenkort vrijkomende ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken.

website-onderwijs-week-van-het-lege-gebouw-3

Voor de 14 deelnemende opleidingen was duidelijk dat deze vorm van interdisciplinair werken eveneens zoden aan de dijk zette: studenten leren over de schutting kijken en begrijpen hoe andere disciplines tegen dit soort opgaven aankijken. Men wil wel meer en sommige opleidingen gaan onderzoeken of zij samen nieuwe onderwijsvormen kunnen oppakken. Want, zoals Machiel Spaan de coördinator van de Week van het Lege Gebouw al aangaf: er was deze week geen sprake meer van 14 verschillende opleidingen, maar van een nieuwe school.

Voor meer info bezoek de facebookpagina van de Week van het Lege Gebouw