Werkwijzer – Het bouwen

Het bouwen

M3H ontwerpt en bouwt al zeventien jaar in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelende partijen en particulieren. M3H ontwerpt en begeleidt het gehele ontwerp- en bouwproces waarbij vanaf het begin het besef van het bouwen centraal staat. De uitvoerende partij (aannemer of meubelmaker) maakt deel uit van het proces en het ontwerp wordt samen met deze partij en met de opdrachtgever op een efficiënte wijze ontworpen, uitgewerkt en gerealiseerd.

1. Een open samenwerking
Een ontwerp staat bij een goede de samenwerking. Een samenspel met opdrachtgevers, bewoners en gebruikers verdiept de opgave. Een goede samenwerking met aannemers, adviseurs, kunstenaars en vaklieden beïnvloedt ontwerpkeuzes en versterkt het ontwerp. Door elkaar af te tasten en van elkaars kracht gebruik te maken vinden we een gezamenlijke richting. M3H werkt op een open, professionele en genereuze wijze samen met alle partijen.

bouwproces-web-2
Overleg integratie kunst, Tugelaweg Amsterdam

2. Afstemming met adviseurs
M3H werkt samen met adviseurs voor de constructieve en installatietechnische aspecten van het gebouw. Deze adviseurs worden in een vroegtijdig stadium bij het ontwerpproces betrokken. Ze kijken mee bij de voortgang van het ontwerp, geven op hoofdlijnen advies en sturen waar nodig bij. Constructieve en installatietechnische aspecten worden vanaf het begin geïntegreerd in het ontwerp zonder dat ze het ontwerpproces ‘op slot’ zetten.

bouwproces-web-3
Werkoverleg, De Boetzelaer Amsterdam

3. Besef van bouwen ademt in het hele proces
M3H heeft zeer ruime ervaring met bouwen. De bouwtechniek voedt onze ontwerpen. Ieder nieuw ontwerp is een volgende stap in de reeks van ontwikkelingen. We hebben veel kennis van de uitstraling en de eigenschappen van het materiaal waarmee we bouwen: nieuwe innovatieve materialen, traditionele materialen, maar ook het hergebruiken van bestaande materialen. Het besef dat bouwen materiaal en energie kost is hierbij fundamenteel.

bouwproces-web-4
Aandacht voor materiaal en maakbaarheid, dakdekkers, Zeewegterrein IJmuiden

4. Maquettes en Mockups
Gedurende het gehele proces werkt M3H met maquettes en mockups. Deze modellen onderzoeken de ruimtelijkheid, materialiteit en de bouwbaarheid van een ontwerp. De modellen geven niet alleen inzicht in het effect van het materiaal maar ook in de complexiteit van de aansluiting en het detail. M3H deelt deze informatie met alle partijen die bij de bouw betrokken zijn. Tijdens de bouwfase wordt zoveel mogelijk met monsters, proefpanelen en proefstukken gewerkt waardoor kwalitatief hoogwaardig werk kan worden geleverd en bouwfouten worden voorkomen.

bouwproces-web-5
Maquette verbouwing Fokker-Terminal Den Haag

5. Ruimtelijk tekenen
Daar waar nodig gebruiken wij ruimtelijke tekentechnieken. Complexe aansluitingenen details werken we driedimensionaal uit en deze tekeningen delen we met adviseurs en de uitvoerende partijen. Driedimensionale tekeningen zijn echter geen doel op zich. Als doorsnede en plattegrond volstaan, dan zijn driedimensionale tekeningen niet nodig. Zo willen we voorkomen dat we zaken ingewikkelder maken dan ze in werkelijkheid zijn. Iedere techniek behoeft een afgewogen en zorgvuldige toepassing.

bouwproces-web-6
Reliëfstudie gevel, Insulindeweg Amsterdam

6. Uitwisseling van kennis en kunde
Gedurende alle fasen in het proces wisselen we kennis, ervaring en expertise uit. We zijn er van overtuigd dat een wederzijdse open houding tot een beter resultaat leidt. In de uitvoeringsfase delen we onze bouwtechnische ervaring en onze referentiedetails met alle partijen. Onze tekeningen zijn overzichtelijk en eenvoudig uit te wisselen. M3H heeft veel ervaring met open lean-sessies waarin alle uitvoerende partijen overleg voeren over de bouw.

bouwproces-web-7
Bouwoverleg, De Boetzelaer Amsterdam

7. De architect als spil in het proces
Vele (f)actoren beïnvloeden het ontwerp- en bouwproces. De architect verbindt alle partijen, houdt het overzicht en bewaakt het proces. Ieder ontwerpproces verlangt combinaties van vaardigheden en een open ontwerphouding. Deze open ontwerphouding heeft ruimte, vrijheid en flexibiliteit in het denken nodig en een niet te vastomlijnd begrip van het ontwerpen en het ontwerpproces. De architect initieert het ontwerpproces en bewaakt de hoofdlijnenn en uitgangspunten en stuurt actief om deze niet te laten verwateren. Daarvoor is het nodig om duidelijke en aansprekende hoofdgedachtes te formuleren en te verbeelden. Vervolgens kan op een open manier met de andere partijen worden samengewerkt.

bouwproces-web-8
Ontwerpschets gevels, Tugelaweg Amsterdam

8. Aanwezigheid op de bouwplaats
De bouwplaats is de plek waar het ontwerp werkelijkheid wordt. Op de bouwplaats wordt het gebouw geassembleerd. Voor M3H is de bouwplaats een belangrijk plek voor afstemming en communicatie. We nemen deel aan bouw- en werkbesprekingen en denken actief mee bij alle uitvoeringstechnische aspecten.

bouwproces-web-9
Intensieve samenwerking op de bouwplaats, Boetzelaerplein Amsterdam

9. Zeventien jaar bouwervaring
M3H bouwt al zeventien jaar in de bestaande stad. Bijna duizend woningen zijn door ons ontworpen en gebouwd. Bij al deze projecten is M3H gedurende het gehele proces betrokken. In de meeste projecten zijn wij ook verantwoordelijk voor de bouwvoorbereidings- en uitvoeringstekeningen. En in alle projecten zijn wij tijdens de bouw regelmatig aanwezig op de bouwplaats. Deze opgebouwde ervaring delen wij graag met alle partijen van een nieuw project.

bouwproces-web-10
Kunsttoepassing in Vijhuizen als uitkomst van een creatieve samenwerking van verschillende partijen, in samenwerking met een kunstenaar is een dorpsklok ontworpen die perfect past op zowel het gebouw als de plek.