Onderwijs – Wadland

‘Culturele Landschapsontwikkeling’

‘Culturele Landschapsontwikkeling’, een initiatief van Joop Mulder (Oerol) en Bruno Doedens (SLeM), heeft als doel de landschapsvormende processen van Terschelling en het Waddengebied cultureel aan te jagen door samenwerking met kunstenaars, wetenschappers, studenten, eilandbewoners en bezoekers, en deze daarmee onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Hiermee worden zowel het begrip en de schoonheid van de dynamische processen die het waddengebied continu vormen en vervormen vergroot, als ook de processen zelf beïnvloed, zodat inspirerende rijkere landschappen ontstaan die de natuur en cultuur dichter bij elkaar brengen.
Het Pannenland-project, een samenwerking van SLeM met de Academie van Bouwkunst Amsterdam en Machiel Spaan, dat het afgelopen jaar op Terschelling het proces van duinvorming beleefbaar maakte, is hiervan een mooi eerste voorbeeld. Voor de komende jaren staat het kweldervormingsproces dat een belangrijke rol speelt bij de landschapsvorming aan de wadzijde van het eiland centraal.

website-onderwijs-wadland-5

Mondriaanse Striepkwelder

Aanleiding om het kweldervormingsproces onder de aandacht te brengen is het voornemen van de gemeente Terschelling om plannen te ontwikkelen voor de Striep-kwelder, een buitendijks gebied ten zuiden van Midsland. In overleg met Oerol heeft Bruno Doedens het voorstel geopperd om hiervoor een Mondriaanse kwelder, een kwelder als een collectief kunstwerk, te maken. In het komende jaar zullen de plannen hiervoor met alle betrokkenen nader worden uitgewerkt.

website-onderwijs-wadland-1

Wadland-workshops

Parallel aan de voorbereidingen van de Mondriaanse Striepkwelder worden in het voorjaar van 2014 een aantal workshops met studenten van verschillende opleidingen, bewoners van Terschelling en geïnteresseerden georganiseerd. Tijdens de workshops wordt geëxperimenteerd met ‘watervertragende bouwsels’ van wilgentenen, waarmee het boeiende proces van kweldervorming zichtbaar wordt gemaakt. De workshops worden namens SLeM georganiseerd door Machiel Spaan (architect M3H) en Bruno Doedens (landschapsarchitect SLeM).
Een eerste workshop heeft 16 en 17 december plaatsgevonden met ca. 50 studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam, de Hogeschool van Hall Larenstein in Velp én de Unitec uit Auckland Nieuw Zeeland. Deze workshop is gehouden aan de rand van het Groene Strand en de Noordsvaarder en heeft prachtige tijdelijke bouwsels opgeleverd. Met de ervaringen wordt in de volgende workshops verder gebouwd en geëxperimenteerd. Omdat de Striep-kwelder niet onnodig belast mag worden (regels Natura 2000 en het beschermen van de vogels), wordt in overleg met de betrokkenen gezocht naar een andere locatie dan de Striep. Een locatie waar de getijden, van belang voor het kweldervormingsproces, goed beleefbaar zijn.

website-onderwijs-wadland-7

Wadland-labyrint

De resultaten van de Wadland-workshops hebben geleid tot een Wadland-labyrint van 100 bij 100 meter (vergelijkbaar met de maat van Pannenland 2013) dat tijdens Oerol bezichtigd en beleefd kon worden.  Wij zien dit Wadland-labyrint als een kunstwerk dat is gerealiseerd door de inzet van vele mensen.

website-onderwijs-wadland-6

> SLeM Wadland

> Video

> Oerol – Sense Of Place

> Oerol toont nieuwe zin voor plekken op nos.nl door verslaggever Jeroen Wielaert – vrijdag 13 jun 2014