Bouwkwaliteit in de praktijk

Het nieuwe nummer Bouwkwaliteit in de praktijk is uit! In dit nummer lees je meer over onze ontwerpen in en de visie voor de Indische Buurt in Amsterdam.

De afgelopen zeven jaar ontwierp M3H drie woongebouwen in de Indische Buurt. De Smaragd, Soenda en Senang . Allemaal in het noordwesten van de wijk, het deel waar veel van de negentiende-eeuwse bebouwing bewaard is gebleven. ‘Door de nieuwe complexen te verweven met de bestaande stedelijke structuren, lukte het M3H
om de ziel van de buurt te behouden’, schrijft Katja van Roosmalen in het artikel.

Ook de sociale structuur is behouden, doordat veel van de nieuwe woningen sociale huur zijn. Namelijk: dertig procent van de woningen in De Smaragd én alle woningen in Soenda en Senang zijn sociale huurwoningen. Machiel Spaan: “Zo zijn de negatieve gevolgen van gentrificatie tot een minimum beperkt gebleven en hoefden bewoners niet te verhuizen naar een andere plek.” Vrij bijzonder voor een wereldstad als Amsterdam.

Machiel vertelt in het artikel nog veel meer over de drie projecten en de ideeën achter de ontwerpen. Lees hier het hele artikel: Verweven in bestaande structuren!