Ontwerpprocessen

Bij iedere opgave zoeken we met alle samenwerkende partijen naar het best passende proces. Aan de hand van ontwerpthema’s die bij de opgave spelen bepalen we de essentie van de opgave. Daarmee wordt duidelijk wat ieders rol in het proces zal zijn. We onderscheiden vier soorten processen: het initiërende proces, het onderzoekende proces, het integrale proces en het bouwgerichte proces.

Initiërend proces

M3H neemt het initiatief voor een actueel thematisch onderzoek of voor de deelname aan een prijsvraag, in samenwerking met ontwerpers uit andere disciplines zoals landschapsarchitecten, stedenbouwers, vormgevers en/of kunstenaars. Het resultaat is een product dat kan variëren van een schetsontwerp tot een publicatie of een prijswinnend ontwerp.

Onderzoekend proces

In opdracht van de overheid of een ontwikkelende partij onderzoekt M3H een actuele probleemstelling – al dan niet in samenwerking met andere disciplines en vaak in een proces met bewoners en gebruikers. Het resultaat is meestal niet één oplossing, maar een aantal varianten. Uiteindelijk helpen deze varianten bij het nauwkeuriger formuleren van de opgave.

Integraal proces

In opdracht van een ontwikkelende partij coördineert M3H het gehele ontwerp- en bouwproces van programmatisch onderzoek, via schetsontwerp, bouwaanvraag en bestek naar uitvoering. In de verschillende fasen verbindt M3H alle betrokken disciplines en betrokkenen, van opdracht-gever tot stadsdeel, van buurtbewoner tot constructeur en van aannemer tot gebruiker.

Bouwgericht proces

In opdracht van een ontwikkelende partij of een particulier ontwerpt en begeleidt M3H het gehele bouwproces. Daarbij staat vanaf het begin het bouwen centraal. In een zeer vroeg stadium is de uitvoerende partij (aannemer of meubelmaker) onderdeel van het proces. Het ontwerp komt tot stand in samenwerking met deze partij en met de opdrachtgever, en wordt zo op efficiënte wijze ontworpen, uitgewerkt en gerealiseerd.