Ontwerpthema’s

Onze ervaring komt voort uit de stedelijke vernieuwingsprojecten die we de afgelopen jaren hebben ontworpen en gebouwd. Met aandacht voor context, buurt, stadsblok, woning en detail werken we steeds weer met een frisse blik aan deze opgaven. Terugkerende ontwerpthema’s worden aangescherpt en verdiept.

Ambacht

Het ambacht speelt een belangrijke rol in ons werk: de architect als vakman die op alle schaalniveaus zijn vak verstaat en alle ervaring inzet in het ontwerp.

Buurt

De buurt is de plek waar de bewoner zich thuis voelt. M3H houdt in al zijn ontwerpen rekening met de individualiteit en de gemeenschapszin van bewoners. Als het kan zijn bewoners belangrijke deelnemers in het proces.

Context

Zowel de sociale, economische, historische, culturele als fysieke context krijgen aandacht in ons onderzoek en ontwerp.

Detail

Ieder detail komt voort uit het verhaal van het gebouw en het nadenken over het bouwproces.

Gebouw

Een gebouw draagt bij aan de eigen identiteit van de bewoners die erin leven, maar ook aan de identiteit van de stad.

Innovatie

In samenwerking met bouwende partijen en de industrie werken we aan de innovatie van het bouwproces, de bouwmethoden en de details. M3H maakt nadrukkelijk deel uit van het bouwproces.

Kunst

Kunstprojecten zijn integraal onderdeel van onze architectuur en van de sociale positionering van de gebouwen van M3H.

Landschap

Het landschap is een voortdurende bron van inspiratie, van de lege polder en de dijk tot aan het groen en de bomen in de stad.

Meubel

Een interieur in een gebouw en een kunstwerk in het landschap zijn als meubels. Het is belangrijk dat ze prettig aanvoelen, een vanzelfsprekende vorm hebben en mooi en vakkundig gemaakt zijn.

Participatie

In veel ontwerpprocessen werkt M3H samen met bewoners en gebruikers aan oplossingen voor actuele opgaven.

Ruimte

Door de manier waarop de ruimte is ontworpen, gematerialiseerd en geconstrueerd, bieden onze gebouwen een ruimtelijke ervaring die goed aanvoelt en past bij het programma.

Stadsblok

M3H heeft veel ervaring met analyse, ontwerp en vernieuwing van het stedelijke bouwblok.

Transformatie

De contextuele en ambachtelijke benadering van M3H werkt goed bij transformatie- en renovatieopgaven.

Urbaan

De urbane wereld waarin we werken inspireert ons om na te denken over contextuele en op buurt en bewoner gerichte stedelijke structuren.

Vernieuwing

De dynamische reparatie is de essentie van al onze ontwerpen. Het gaat erom een deel van de stad, een deel van een bouwblok, een deel van een gebouw zodanig te vernieuwen dat het voldoet aan huidige en toekomstige randvoorwaarden.

Wonen

Wonen betekent dat de bewoner op eigen wijze een gebouwde ruimte in bezit neemt. De gebouwen van M3H faciliteren deze (woon) daad.