Leidsche Rijn Centrum, Utrecht

In Leidsche Rijn Centrum (LRC) deden we een onderzoek voor bouwblokken met een gemengd programma. Het tweede stadshart van Utrecht is een knooppunt en combinatie van wonen, werken, ontspanning, infrastructuur en winkelen.

In het kader van een Europese aanbesteding is een ontwerpteam van stedenbouwkundigen en architecten samengesteld. Wij concentreerden ons binnen dat team op een flexibele bouwblokverkaveling voor bouwblokken met een gemengd programma, van winkels en wonen.

Leidsche Rijn Centrum wordt ontworpen vanuit de gedachte dat de ruimte tussen de verschillende gebouwen van groot belang is. De basis van de stedenbouwkundige structuur is een rechthoekig patroon. Daarin staat het stedelijke karakter voorop, met een dichte en hoge bebouwing. Een van de kenmerken uit het stedenbouwkundig plan is een opvallend hoogteverschil – van bijna acht meter – tussen een lager en een hoger gelegen deel.

Andere belangrijke ingrediënten van dit stedenbouwkundig plan zijn: de open grid-structuur, double-deck-city, gegroepeerde functiedomeinen en woonwerelden rondom binnenhoven. Het commerciële centrum wordt namelijk verrijkt met woonhoven. Ieder bouwblok heeft een eigen binnenhof met een uniek karakter, dat zijn kwaliteit ontleent aan de positie in het plan.

De bouwblokken staan op een gemeenschappelijk parkeerdek. Samen met alle partijen zochten we naar een, voor alle plannen overkoepelend, imago. Door te schetsen en renderen stemmen we de typologie en de beeldtaal zorgvuldig op elkaar af.

In de uitwerking zie je de onderdelen van het centrumplan. We hebben de gevels van de bouwblokken opgebouwd uit baksteen. De gevels zijn levendig door de verspringende raamopeningen. In de hoge plint vind je winkels en voorzieningen. De gevels van de verschillende blokken zijn familie van elkaar, maar hebben elk een eigen karakter. Door de knikken in de straten ontstaan er interessante zichtlijnen.

De uitwerking is ook terug te vinden in onze projectdocumentatie. Het onderzoek is in opdracht van Multi Vastgoed, Johan Matser en Bam Vastgoed.

 

leidse-rijn-centrum-web-3leidse-rijn-centrum-web-2leidse-rijn-centrum-web-4leidse-rijn-centrum-web-6

Ontwerpteam
Jeroen Caderius van Veen, Jan Loerakker, Marc Reniers, Machiel Spaan
Omschrijving
Uitwerking onderdelen van het centrumplan
Locatie
Leidse Rijn Centrum, Utrecht
Opdrachtgever
Multi Vastgoed, Johan Matser en Bam Vastgoed
Status
Europese aanbesteding
Functie
Publiek, Utilitair, Werken, Wonen
Type
Nieuwbouw
Schaal
Bouwblok, Buurt, Gebouw
Proces
Onderzoekend
> Download de projectdocumentatie Leidse Rijn Centrum, Utrecht