Vernieuwing E-flats, Poelenburg, Zaandam

Bewonersparticipatie bij de vernieuwing van de E-flats in Zaandam. We hebben, in opdracht van woningcorporatie ZVH, het participatietraject begeleid. De bewoners zijn betrokken bij het gehele proces. Het gaat met name om de keuze tussen renovatie of sloop-nieuwbouw van de flats.

Er zijn een aantal avonden georganiseerd, opgedeeld in een aantal behapbare thema‚Äôs voor bewoners. De thema’s zijn: het inrichten van het maaiveld, bewegen in de openbare ruimte, het ontsluiten van de woningen en de buitenruimten. Het thematiseren zorgde ervoor dat bewoners gerichter hun meningen en voorkeuren konden delen. De bewoners zijn als ervaringsdeskundigen zeer serieus genomen.

Uiteindelijk zijn er twee varianten ontwikkeld. Een renovatie variant en een sloop-nieuwbouw variant. Hierdoor is de soms complexe materie begrijpelijk en inzichtelijk gemaakt voor bewoners.

Door onze aanpak voor de bewonersparticipatie bij de vernieuwing van de E-flats is er een groot draagvlak ontstaan voor de uiteindelijke keuze voor sloop-nieuwbouw.

e-flats-web-2

e-flats-web-4

Ontwerpteam
Tobias Bader, Marc Reniers, Machiel Spaan
Omschrijving
Programmatisch en bouwkundig onderzoek, buurtparticipatie, ca 80 appartementen
Locatie
Poelenburg, Zaandam
Opdrachtgever
Stichting Zaandamse Volkshuisvesting ZVK
Status
Onderzoeksfase 2012
Functie
Wonen
Type
Nieuwbouw, Renovatie
Schaal
Bouwblok, Buurt, Gebouw
Proces
Onderzoekend
> M3H Werkwijzer Participatie