Cahier 04 – Opruimen

Inleiding

M3H Cahiers is een initiatief van M3H. Het is een platform om te reflecteren op de eigen ontwerpen en het biedt ruimte voor observaties, vergelijkingen en beschouwingen over drijfveren en ontwerphouding. In de M3H Cahiers brengen we eigen ideeën samen met die van anderen: stedenbouwers, landschapsarchitecten, vormgevers, wetenschappers, fotografen, schrijvers en anderen die het bureau daartoe uitnodigt.

In de afgelopen tien jaar heeft M3H zich zowel in de praktijk als in het kader van onderwijsprojecten verdiept in het vraagstuk van hergebruik. In de afgelopen tien jaar heeft M3H zich verdiept in het vraagstuk van hergebruik, zowel in de praktijk als in het kader van onderwijsprojecten.De transformatieopgave vraagt om een transformatie van het ontwerpproces. Het reguliere chronologische proces van idee naar plan en uitvoering, voldoet niet meer.

Bij transformatie draait het begin van de opgave om het doorgronden van het reeds bestaande. Dan start al vroeg in het proces het bouwen, weghalen en of demonteren. Vanuit het bestaande worden nieuwe oplossingen gevonden, waarbij de rolverdeling van alle betrokkenen minder eenduidig is dan we gewend waren. De samenwerking heeft een meer vloeibaar karakter. Dit proces, en de rol van alle betrokkenen hierin, bepaalt in grote mate het eindresultaat. In Cahier 04 staan zes van onze transformatieprojecten centraal.

Met deze projecten gaan we op zoek naar nieuwe werkwijzen voor de hergebruikopgave. Cahier 04 duidt onze houding ten aanzien van de hergebruikopgave. We zijn ons bewust van onze nieuwe rol in het proces. Niet alleen als inspirator, maar evenzeer als communicator, curator en organisator, transformeren we, samen met alle betrokken partijen, lege gebouwen naar een nieuwe bestemming.

U kunt Cahier 04 ´Opruimen´ bestellen bij M3H:
Stuur een email naar m3h@m3h.nl.