Cahier 01 – Het Gewortelde Gebouw

Inleiding

M3H Cahiers is een initiatief van M3H. Het is een platform om te reflecteren op de eigen ontwerpen en het biedt ruimte voor observaties, vergelijkingen en beschouwingen over drijfveren en ontwerphouding. In de M3H Cahiers worden eigen ideeën samengebracht met die van anderen: stedenbouwers, landschapsarchitecten, vormgevers, wetenschappers, fotografen, schrijvers en anderen die het bureau daartoe uitnodigt.
M3H Cahier 01 ‘Het gewortelde gebouw’ gaat over context, over de plek, de randvoorwaarden en de omstandigheden waarbinnen een ontwerp tot stand komt. Twee projecten in stedelijke uitbreidingsgebieden van Amsterdam zijn besproken: woningbouw op het schiereiland Sporenburg uit de jaren negentig en een recent woongebouw op het IJburgse Haveneiland.

U kunt Cahier 01 ´Het Gewortelde Gebouw´ bestellen bij M3H:
stuur een email naar m3h@m3h.nl.