Citadel, Nijmegen

We maakten een ontwerp voor een nieuw centrum in Nijmegen. In Nijmegen verrijst aan de noordzijde van de Waal een grote stadsuitbreiding (de Waalsprong). Er komen in de Waalsprong zo’n 33.000 mensen te wonen. In totaal komen er naar verwachting 12.000 woningen. Dat is één vijfde deel van de huidige Nijmeegse bevolking. De gemeente verwacht dat dit voorlopig de laatste grote stadsuitbreiding wordt. De stad gaat hierna kijken hoe ze nog meer mensen binnen haar grenzen kan huisvesten, door vernieuwing van bestaande woningen en een betere indeling van de ruimte.

De Waalsprong krijgt een groot nieuw winkelcentrum: de Citadel. Dat wordt een mengelmoes van winkels, horeca, vermaak, kantoren en woningen. Het Citadel wordt de kern van het nieuwe stadsdeel de Waalsprong. Hier liggen de winkels aan de straten en pleinen waar ook de bibliotheek, het wijkcentrum, de scholen, kinderopvang en dergelijke zijn te vinden. In workshopverband maakten we een ontwerp voor het nieuwe centrum in Nijmegen.

Dat ontwerp maakten we op basis van het stedenbouwkundig plan van Peter Trimp (T&T Design) en Rijnboutt. We toetsen het raamwerk en werken deze uit. In het plan wordt gezocht naar een eigen sfeer en woningtype gezocht, passend bij de eigen(aardig)heden van de plek. Het aanwezige dijklandschap langs de rivier en de cultuurhistorie spelen een belangrijke rol in het plan. Sturende elementen zijn de Oosterhoutsedijk, het fort Beneden Lent en de oude watergang de Rietgraaf.

We maken een context voor verschillende kleinschalige woonmilieus in hoven, autovrije straatjes en opgetilde pleintjes. Aan de hand van de verkavelingsstudies hebben we verschillende woonmilieus en woningtypen ontwikkeld. Bij deze studies kijken we naar de hoogteverschillen in het maaiveld, de positie aan de Waaldijk, de uiterwaarden en het fort.

We laten de resultaten van ons onderzoek naar verschillende invullingen bouwblokken zien. Ook te bekijken in onze projectdocumentatie.

citadel-web-2

citadel-web-3

citadel-web-4

citadel-web-5

citadel-web-6

Ontwerpteam
Tobias Bader, Jeroen Caderius van Veen, Marc Reniers, Machiel Spaan
Omschrijving
Verkavelingstudies en verbeelding stedenbouwkundig schetsplan
Locatie
Citadel, Nijmegen
Opdrachtgever
GEM Waalsprong, AM, Multi Vastgoed, Heijmans, Portaal en Rabobouwfonds
Status
Vooronderzoek tbv stedenbouwkundig plan
Functie
Utilitair, Werken, Wonen
Type
Nieuwbouw
Schaal
Bouwblok, Buurt
Proces
Onderzoekend
> Download de projectdocumentatie Citadel, Nijmegen > Lees meer in Cahier 03, Buurten maken