Herontwikkeling Havenstraatterrein, Amsterdam

Een studie voor de herontwikkeling Havenstraatterrein Amsterdam. Van rafelrand naar woonbuurt met stads karakter. Stadsdeel Zuid werkt aan de plannen voor de herontwikkeling van het terrein. Deze herontwikkeling biedt kans om een hoogwaardig centrumstedelijke locatie met woningbouw toe te voegen aan het populaire stadsdeel.

Het gebied is in de Structuurvisie Amsterdam is het gebied aangewezen om getransformeerd te worden naar een gemengd woon-werkgebied voor 2010-2020. De ambitie is om het gebied te ontwikkelen tot een woonwijk met circa 500 woningen en bijbehorende voorzieningen, maatschappelijk programma, detailhandel en horeca.

M3H deed een studie voor de herontwikkeling Havenstraatterrein Amsterdam. We onderzochten de mogelijkheden voor goede afzetbare woningen. Binnen de bouwvolumes van de Ruimtelijke Strategie van bureau Must. Er is veel aandacht voor flexibiliteit, realiseerbaarheid en afzetbaarheid. Per bouwblok werken we minimaal een drietal varianten uit. Daarbij houden we rekening met (half-) ondergrondse parkeervoorzieningen.

De belangrijkste vraag is of een ontwikkelaar, binnen het beoogde volume, het gewenste programma kan inpassen. Met bouwblokplattegronden, doorsneden en kengetallen onderzoeken we de mogelijkheden. Met onze, in jaren opgebouwde, plattegrondenbibliotheek kunnen we eenvoudig verschillende programmatische invullingen tonen.

havenstraatterrein-web-7

havenstraatterrein-web-6

Ontwerpteam
Jasper Ten Bosch, Jeroen Caderius van Veen, Marc Reniers, Machiel Spaan
Omschrijving
Verkavelingsstudie Havenstraatterrein, 5 bouwblokken met ca 500 woningen en voorzieningen
Locatie
Havenstraatterrein, Amsterdam
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
Status
Vooronderzoek
Functie
Werken, Wonen
Type
Nieuwbouw, Transformatie
Schaal
Bouwblok, Buurt
Proces
Onderzoekend