Woningen met houten gevels, Dr. Huygenhof, Lent

We ontwerpen 32 woningen met een houten plint in Lent (Nijmegen), in opdracht van AM Wonen. De woningen komen aan het Kriekengaardplein. Het hof is een verscholen binnenwereld met een autonoom karakter. We maken geen onderscheid tussen de doorsneden van de rijwoningen en die van de twee-onder-een-kapwoningen. Daardoor ontstaat er rondom het plein een doorgaand lint van bebouwing.

Het Kriekengaardplein wordt gevormd door gevelwanden van metselwerk in een roodbonte mix. Deze wanden, de formele voorgevels van de bebouwing, zijn opgetild. De plint onder deze gevels is van transparant donkergrijs gelakt hout. Daarmee markeren we de overgang van de buitenwereld naar het individuele huis. In deze plintzones zijn verschillende opties mogelijk als garage, berging en extra kamer, zonder dat we de eenheid verstoren.

In totaal ontwerpen we 11 twee-onder-een-kapwoningen en 21 rijtjeswoningen. Deze zijn gelegen rond een grasveld. In ons ontwerp hebben we extra aandacht besteed aan de erfafscheidingen en voortuinen. Tuinen, bankjes en potten tonen de individuele expressie van de bewoners en zorgen voor herkenbaarheid. Door de hofjesachtige opzet ontstaat al snel de suggestie dat je als bewoners iets met elkaar deelt. In het hof rijdt alleen bestemmingsverkeer. Dat maakt het een veilig plek voor kinderen om buiten te spelen.

In het hof ligt ook een wadi. Een wadi is een groene greppel in een stedelijk gebied. Het bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Zo helpt een wadi tegen wateroverlast en droogte.

De 32 woningen met een houten plint in Lent zijn een voorbeeld van hoe we een buurt ontwerpen. Ook op het kleinste schaalniveau van de woning moet je als ontwerper aanleidingen maken die ervoor zorgen dat bewoners de woonomgeving als de hunne ervaren. M3H heeft de afgelopen 10 jaar verschillende buurten ontworpen en gebouwd, in zowel een landelijke als stedelijke situaties.

Ontwerpteam
Wouter Kroeze, Marc Reniers, Raymond Rozenboom. Ontwerp openbare ruimte: Rein Geurtsen
Omschrijving
11 Twee-onder-eenkapwoningen en 21 rijwoningen
Locatie
Dr. Huygenhof, Lent
Aannemer
BAM Wilma bv
Opdrachtgever
AM Wonen
Status
Opgeleverd in 2005
Functie
Wonen
Type
Nieuwbouw
Schaal
Buurt, Gebouw
Proces
Integraal
> Download de projectdocumentatie Dr. Huygenhof, Lent