M3H Architecten Stedenbouwkundig Plan Noorderpark Almelo Tobias Bader, Marc Reniers, Hans van Rijnberk, Machiel Spaan

Noorderpark, Almelo

We hebben een stadsuitbreiding voor het Noorderpark in Almelo ontworpen, in opdracht van de gemeente Almelo. Samen met Hosper en de stedenbouwkundige dienst van de gemeente, maakten we een eerste uitwerkingsplan en beeld- kwaliteitsplan.

Het Noorderpark zou deel uit gaan maken van het masterplan voor Waterrijk Almelo, een plan voor een grote nieuwe stadsuitbreiding met veel water en groen aan de noordflank van Almelo. Waterrijk moet plek bieden voor ruim 4200 woningen om de stad aantrekkelijker te maken voor de hogere inkomensgroep.

De nieuwe woonmilieus ontlenen hun karakter aan het omringende Twentse landschap en de water- en groenstructuur. De drager van het Waterrijk is een raamwerk van water en groen. Deels al aanwezig in de vorm van de Bleskolkplas en deels wordt het nog aangelegd.

Noorderpark zou een wijk met duurzame woningen worden, met een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. Noorderpark is de eerste deeluitwerking van Waterrijk en vormt de schakel van het nieuwe woongebied met de bestaande stad. In Noorderpark worden de zeer hoge duurzaamheidsambities voor Waterrijk al direct zichtbaar. Parkeren wordt zo veel mogelijk gebundeld en geschiedt voor een deel onder de bebouwing waardoor er een grotendeels autovrij landschap ontstaat met woningen in het groen.

Ook op het gebied van isolatie, bouwmaterialen en energieverbruik liggen de ambities zeer hoog. De woningen worden gebouwd in hout met natuurlijke isolatiematerialen. De daken zijn volledig met zonnepanelen vol gelegd waardoor de woningen energie produceren.

noorderpark-web-2

noorderpark-web-3

noorderpark-web-4

Ontwerpteam
Tobias Bader, Marc Reniers, Hans van Rijnberk, Machiel Spaan, ism Remco Rolvink, HOSPER, Leo Boogert (gemeente Almelo)
Omschrijving
Stedenbouwkundig Ontwerp en Beeld- kwaliteitsplan met 40 twee-onder-een-kapwo- ningen (vrije sector), 40 Verandawoningen (vrije sector), 20 rijwoningen (middeldure koop), 30 appartementen (sociale huur)
Locatie
Almelo
Opdrachtgever
Gemeente Almelo
Status
Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp 2011
Functie
Wonen
Type
Nieuwbouw, Transformatie
Schaal
Buurt
Proces
Integraal
> Lees meer in Cahier 03, Buurten maken