Cahier 03 – Buurten maken

Inleiding

M3H Cahiers is een initiatief van M3H. Het is een platform om te reflecteren op de eigen ontwerpen en het biedt ruimte voor observaties, vergelijkingen en beschouwingen over drijfveren en ontwerphouding. In de M3H Cahiers brengen we eigen ideeën samen met die van anderen: stedenbouwers, landschapsarchitecten, vormgevers, wetenschappers, fotografen, schrijvers en anderen die het bureau daartoe uitnodigt.
M3H Cahier 03 ‘Buurten maken’ gaat in op het fenomeen van de buurt. M3H heeft in verschillende steden en dorpen buurten ontworpen en gebouwd. Daarbij is telkens veel aandacht voor context, programma, publieke en private ruimte en gemeenschapszin. Een keuze van deze projecten, in verschillende fasen van ontwikkeling, illustreert de methodiek van M3H. Dat is geen formule maar een benadering die telkens weer op een andere manier leidt tot een buurt die bewoners de ruimte biedt om samen te leven.

U kunt Cahier 03 ‘Buurten maken’ bestellen bij M3H:
stuur een email naar m3h@m3h.nl.