Pannenland in Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw

Het project Pannenland is samen met 25 andere plannen geselecteerd voor het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw. Pannenland is een landschappelijke installatie van vierduizend dakpannen op het strand van Terschelling. Het project is in 2013 bedacht en gebouwd door landschapsarchitect Bruno Doedens en Machiel Spaan van M3H, voor Oerol – Sense of Place in het kader van culturele landschapsontwikkeling. De selectiecommissie van het Jaarboek is enthousiast en betitelt het project als ‘bijzonder ondernemerschap en van speciale betekenis voor sommige grotere opgaven’. Er is grote waardering voor het feit dat Pannenland zandverstuiving en duinvorming op een beeldende wijze zichtbaar maakt voor een groot publiek. ‘Pannenland laat zien dat de landschapsvorming van de wadden en zijn eilanden het gevolg is van een eeuwendurend proces van zandophoping en slibafzetting. De bezoeker wordt er zo fijntjes op gewezen dat de kustverdediging steeds minder gericht is op vastleggen van land en vechten tegen de zee, en er steeds meer ruimte komt voor de natuurlijke dynamiek van het landschap.’