Publicatie De Tugelawegblokken in de Architect

Het project de Tugelawegblokken te Amsterdam is in het decembernummer 2015 van het tijdschrift De Architect gepubliceerd. Naast uitgebreide documentatie is een ingekorte versie van het essay ‘Een nieuwe verhouding tussen moderniteit en historie’ van Marcel van Winsen opgenomen dat verscheen in M3H Cahier 05.

‘Aan de Tugelaweg in de Amsterdamse Transvaalbuurt ontwierp M3H Architecten twee woningbouwblokken. Een exceptioneel project dat zich kenmerkt door de ongewone verhouding tussen moderne architectuur en het historisch weefsel waar het is ingepast. Dit zorgt ervoor dat de nieuwbouw aansluit bij het ensemble van vijf blokken uit het begin van de twintigste eeuw (…) Met de geschiedenis én de hedendaagse praktijk van stedelijke vernieuwing in het achterhoofd, onderscheidt dit project zich door zijn uiterst subtiele verhouding tussen orde en complexiteit, tussen repetitie en afwijking en variatie daarop. De geslaagde afstemming van hedendaagse architectuurmiddelen op cultuurhistorische en historisch-ruimtelijke referenties draagt hier ook aan bij. En dát is precies de cruciale stap die M3H met dit project wel heeft gezet.’

>Tugelawegblokken, Amsterdam

>Artikel Marcel van Winsen – M3H CAHIER 05 (pdf)