Wadland introductie filmpje

Wadland is ontwikkeld door Machiel Spaan van M3H en Bruno Doedens van sLEM en maakt deel uit van ‘Sense of Place’ van Oerol. Het is een tijdelijk landschap van wilgentenen op de Noordsvaarder dat het proces van kweldervorming zichtbaar maakt. Wadland is geïnspireerd op het schilderij ‘ Pier and Ocean’  van Mondriaan. Het is een experiment en schaalmodel voor de te ontwikkelen Strieperkwelder bij Midsland, in het kader van Culturele Landschapsontwikkeling en Sense of Place. Wadland is een geconstrueerd landschap. Water en slib uit de Waddenzee zoekt zijn weg binnen de structuur waardoor kreekjes en wallen ontstaan. De installatie is een vervolg op Pannenland 2013 en is gerealiseerd met de medewerking van meer dan tweehonderd studenten, vrijwilligers, specialisten en eilanders.

Wadland introductie filmpje