Vestinghuizen, de Krijgsman, Muiden

Er staan bijzondere vestinghuizen in Muiden! Deze vestinghuizen hebben elk een eigen karakter.

Het terrein van de voormalige kruitfabriek KNSF aan de westkant van Muiden wordt getransformeerd tot een woongebied met 1300 woningen. De Krijgsman Muiden is omgeven door groen en water, zoals het IJmeer en het oude Kruitbos. In het masterplan van LA4sale zijn de bestaande watergangen en groenstructuur zo veel mogelijk gehandhaafd en gebruikt om het gebied onder te verdelen in deelgebieden met ieder een eigen karakter en architectuurstijl.

De ontwerpen vormen een reeks van archetypische huizen zoals grachtenpanden en vestinghuizen. De huizen hebben allemaal een herkenbare kap vorm. Ze zijn zo eenvoudig en strak mogelijk gedetailleerd met verdiepingshoge ramen en diepe negges waardoor ze een prettige abstractie hebben.

Binnen 300 meter van de Westbatterij zijn de gevels van de huizen van hout. Deze randvoorwaarde uit het bestemmingsplan verankert de historische betekenis van de schotscirkel, waarbinnen de huizen in geval van oorlog moesten kunnen worden platgebrand om vrij uitzicht te hebben vanuit de verdedigingswerken. De huisjes buiten de cirkel hebben gevels van baksteen. De eenvoudige kloeke huisjes hebben een unieke uitstraling. Bij de Westbatterij wordt het Westbatterijpark aangelegd.

We hebben verschillende soorten vestinghuizen in Muiden ontworpen zoals ook te zien is op de beelden. Er zijn 3 losse zwarte huisjes en 2 zwarte en 6 bruine houten huisjes die samen een hofje vormen. De huizen bestaan uit materialen die mooi verweren zoals hout, staal en baksteen. De houten huisjes zijn bekleed met horizontale en verticale latten. In het hoekpand zit een kleine bakkerij.

  

Ontwerpteam
Tobias Bader, Joris Gesink, Brigitte Kwa, Marc Reniers, Quita Schabracq
Omschrijving
12 Vestingshuisjes
Locatie
KNSF terrein, Muiden
Aannemer
Dura Vermeer
Opdrachtgever
KNSF, Dura Vermeer
Status
Opgeleverd in 2020
Functie
Wonen
Type
Nieuwbouw, Update
Schaal
Buurt, Ensemble, Gebouw
Proces
Integraal
> Download de projectdocumentatie van de Vestingshuizen