Nieuw Vestingstadje, De Krijgsman, Muiden

Volgens de legende van de zeemeermin zou Muiden nooit groeien. ‘Muden sal Muden blieven, Muden sal noit becliven. Een grooter wasdom blift alleen An Y en Amstelstadt verpand.’ Die wens lijkt verbroken, nu het terrein van de voormalig kruitfabriek KNSF in Muiden wordt getransformeerd. Achter de dijk aan het IJmeer ontstaat een wijk van dertienhonderd woningen binnen een landschap van bomen en water, ontworpen door LA4sale. In de nieuwe vestingstad ontwerpt M3H archtiecten onder meer vijfenveertig grondgebonden woningen. De nieuwe ontwerpen vormen een reeks van archetypische huizen, zoals grachtenpanden, pakhuisjes, dijkvilla’s en vestinghuizen. De huizen hebben allemaal een herkenbare kapvorm. Ze zijn eenvoudig en zonder overstekken gedetailleerd met verticale ramen en diepe neggen. De eerste kloeke huisjes zijn zojuist opgeleverd!