Convenant Houtbouw MRA

Ook M3H heeft het Green Deal convenant Houtbouw Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2021-2025 ondertekend. Samen met zo’n 80 andere organisaties ondersteunen we de ambitie om vanaf 2025 twintig procent van de nieuwe woningen in de MRA met hout te bouwen.

In Eindhoven realiseren we op dit moment houten woningen in het bos. In meerdere woningbouwprojecten onderzoeken we de mogelijkheden van houtbouw. En met het Europese onderwijsproject Crafting Wood aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam leren we studenten over tradities en innovaties van houtbouw in Nederland en daarbuiten.

Lees meer over het convenant…