Expositie ‘Ruimte maken!’

Onze projecten Hof van Leeuwesteyn en Thak zijn onderdeel van de nieuwe tentoonstelling “Ruimte maken!” van Architectuurcentrum AORTA. Op woensdag 12 juni wordt de expositie feestelijk geopend in het stadhuis.

Over deze projecten

In het ontwerp voor het Hof van Leeuwesteyn hebben we ons onder andere gericht op ontmoetingen onder de verschillende type bewoners. In dit woon-zorgcomplex vind je daaromo.a. levensloopbestendige woningen en brede overdekte galerijen. De woningen worden gebouwd rondom een binnentuin, ontworpen door MORE Landscape, waar bewoners kunnen wandelen of samen kunnen tuinieren. Je komt ook via de poorten en tuinen bij je woning. In een levendige stad, geeft dit bewoners een intiem community gevoel.

Bij het nieuwbouwproject Thak worden er twee nieuwe woonblokken midden in een park in Utrecht gebouwd. In totaal komen er zo’n 349 sociale en middenhuur appartementen. Omwonenden hebben afgelopen jaren meegedacht over het ontwerp van de nieuwbouw en de openbare ruimte. Het wordt een mix aan woningtypen, waar jong en oud fijn samen kan wonen. De verouderde wijk krijgt in het nieuwe plan meer woningen en veel ruimte voor groen. Het park vloeit tussen de organisch gevormde gebouwen door.

Over de expositie

De groei van Utrecht heeft een impact op onze omgeving. Waar vinden we nog plek om te wonen, werken en leven? De vraag naar kostbare grond is vele malen groter dan de beschikbare ruimte. We zullen dus keuzes moeten maken en efficiënter omgaan met dat kleine stukje aarde waar we wonen. Met diverse, in het oog springende Utrechtse nieuwbouwprojecten laat AORTA in een nieuwe expositie zien hoe we in de moderne stad ruimte maken voor mens, dier en planeet.

Meld je hier aan voor de opening van de expositie op 12 juni!