Haags Architectuur Café

Op 18 juni organiseert het Haags Architectuur Café (HAACS) een nieuwe netwerkbijeenkomst! Marc Reniers is spreker tijdens dit event.

Marc was sinds anderhalf jaar voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie (nu de Adviescommissie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed) van gemeente Den Haag. Hij deelt tijdens de bijeenkomst zijn ervaringen en inzichten.

Over de lezing

De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft veel veranderingen teweeggebracht. Marc gaat ook in op de effecten daarvan in Den Haag. Hij bespreekt onder andere:

  • Zijn observaties en ervaringen als voorzitter in Den Haag
  • De veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt
  • Hoe de werkwijze in Den Haag zich verhoudt tot andere steden waar hij actief is geweest, zoals Amsterdam, Utrecht en Den Bosch
  • Zijn rol als architect en oprichter van M3H architecten, met focus op (sociale) woningbouw en stedelijke vernieuwingsprojecten
  • Veel in stedelijke vernieuwingsprojecten en vaak in hoge dichtheid.

Na de lezing is er gelegenheid om na te praten en te netwerken met collega-professionals.

Over HAACS

HAACS is een digitaal platform voor debat over architectuur en stedelijke transformatie in Den Haag. Het deelt Haagse (interieur)architectuur en stedenbouw zichtbaar vanuit verschillende invalshoeken en een brede maatschappelijke context. De rubrieken in HAACS blikken terug, kijken vooruit, houden beschouwingen over actuele thema’s, laten prominenten aan het woord, doen verslag van activiteiten en presenteren nieuwe spraakmakende projecten.

Het architectencafé van het Haags Architectuur Café (HaAC) is vrij toegankelijk, aanmelden is niet nodig.

Kijk hier voor meer informatie over het programma.