Stedenbouwkundig plan Oud Koog

In opdracht van woningbouwcorporatie Parteon werken we aan een stedenbouwkundig plan voor Oud Koog, gemeente Zaanstad.

Samen met de bewoners werkt Parteon aan een nieuw Oud Koog. Het plan is om woningen te renoveren en om nieuwe woningen bouwen. Dat is hard nodig gezien 375 van de 500 woningen van Parteon in deze buurt zijn verouderd. De funderingen zijn toe aan onderhoud en de isolatie moet verbeterd worden.

Sinds eind jaren ‘60 is Oud Koog doorsneden door de snelweg A8. Direct ten zuiden van de A8 zijn kort daarna enkele galerijflats gerealiseerd. De afritten van de A8 zullen binnen afzienbare tijd verdwijnen en de flats zijn in een slechte staat dat sloop onvermijdelijk is. Hierdoor ontstaat er ruimte voor vernieuwing en verdichting. M3H kijkt naar de opties op stedenbouwkundig vlak. We onderzoeken de mogelijkheden voor de verdichting rondom de Verzetstraat in Oud Koog. Op de afbeelding zie je om welk deel van Oud Koog het specifiek gaat.