Nieuwe voorzitter in Den Haag

Gemeente Den Haag heeft Marc Reniers benoemd als nieuwe voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie. “Den Haag is een stad met veel historie én ambitieuze projecten. De betrokkenheid van burgers en bestuurders is erg groot. In dit spannende speelveld wil ik graag een rol van betekenis spelen”, vertelt Marc.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft, na een sollicitatieprocedure, Marc als nieuwe voorzitter voorgesteld. Op 8 september 2022 heeft de raad hiermee ingestemd en hem benoemd. Hij neemt het stokje over van Marianne Loof. De Welstands- en Monumentencommissie van Den Haag is een onafhankelijke commissie bestaande uit deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, monumenten, cultuurhistorie en landschap. Zij adviseert het college van B&W in het kader van aanvragen voor een omgevingsvergunning.