WZNH

Marc Reniers toegetreden tot het bestuur van WZNH adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit in de provincie Noord-Holland. Deze organisatie met een bureau van 10 medewerkers en meer dan 50 adviseurs adviseert 41 Noord-Hollandse gemeenten over de kwaliteit van bouwplannen. Dat gebeurt in 14 adviescommissies en gaat per jaar over ca. 10.000 bouwvergunningaanvragen en tientallen bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen.