Centrum Reigersbos, Zuidoost, Amsterdam

Een verbindend centrum voor Reigersbos. Samen met Hosper hebben we voor de gemeente Amsterdam studies gedaan voor het verbeteren van dit centrum.

Reigersbos is gelegen aan de rand van de stad, direct naast de Gaasperplas. Op dit moment worden de aanwezige wandel- en fietsroutes als onveilig ervaren. Het bestaande winkelcentrum functioneert goed en de woonomgeving is ruim opgezet en groen. Maar de openbare ruimte is slecht onderhouden en gevels zijn gesloten waardoor de sociale veiligheid te wensen overlaat.

De buurt krijgt daarom een nieuwe impuls. Het belangrijkste aan ons voorstel is het toevoegen van een aantrekkelijke, veilige verbinding voor voetgangers en fietsers langs de metrolijn. Ter plaatse van het winkelcentrum maken we een nieuw stationsplein met een metro-uitgang en nieuwe winkels en horeca. Het plein wordt het nieuwe hart van de wijk en krijgt een levendige invulling met fonteinen, bomen en bankjes.

Plekken die nu sociaal onveilig voelen, transformeren we naar ontmoetingsplekken. Zo maken we een klimaatadaptieve, groene verblijfsruimte waaraan de bestaande schoolgebouwen liggen, aan de zuidkant van het winkelcentrum. De watergang wordt ook gebruiksvriendelijker vormgegeven.

Er komen zo’n 700 nieuwe woningen bij. Zowel sociale huurwoningen als midden huur en koopwoningen. De woningen zorgen ervoor dat mensen, die in de wijk willen blijven wonen, kunnen doorstromen. Een belangrijk aandachtspunt in de nieuwbouw is duurzaamheid. Het winkelcentrum krijgt een facelift. De nieuwe bebouwing krijgt winkels op de begane grond met woningen erboven. Verder komt er ook plek voor bedrijven, een jongerencentrum, een culturele broedplaats en een buurtkamer. Auto’s komen in ondergrondse parkeergarages.

Onze voorstellen zijn door de gemeente Amsterdam verwerkt in een stedebouwkundig plan. De uitvoering daarvan start in 2024.

Ontwerpteam
Tobias Bader, Joris Gesink, Sebastiaan van Heusden, Brigitte Kwa, Marc Reniers en Machiel Spaan
Omschrijving
Studie voor herontwikkeling centrumgebied Reigersbos
Locatie
Reigersbos, Amsterdam Zuidoost
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Status
Studie
Functie
Publiek, Wonen
Type
Nieuwbouw, Transformatie
Schaal
Buurt
Proces
Integraal, Onderzoekend
> Download de Projectdocumentatie van Reigersbos