Onderzoek – Beeldkwaliteitkader bedrijventerreinen

Hoofddorp-Noord, Hoofddorp: ‘Divers en levendig, mix van functies’

Hoofddorp-Noord heeft een gunstige ligging in de nabijheid van schiphol en Amsterdam. Plaatselijk maakt het terrein een wat sleetse indruk en de parkeerdruk is erg hoog. Het terrein heeft in toenemende mate te kampen met leegstand. Er is aan de randen al wat functiemenging met wonen en er zijn ontwikkelingsplannen voor woningbouw op het terrein. De ontwikkelingsstrategie benut de bestaande kwaliteiten en probeert deze te versterken. Zo kan functiemenging met woningbouw worden gestimuleerd. Tevens kunnen de deels al aanwezige retail functies worden versterkt waardoor een soort gemengd centrumgebied kan ontstaan ter plaatse van de Graftermeerstraat dat ook publiek trekt van buiten het terrein en een betekenis heeft voor de aangrenzende woonwijken. Het bestemmingsplan laat nu al deels andere functies toe maar dit kan veel ruimer worden gesteld zodat functiemenging integraal mogelijk wordt.

bedrijventerreinen-web-hoofddorp-noord-2
Centrum, Graftermeerstraa: huidige situatie
bedrijventerreinen-web-hoofddorp-noord-3
Centrum, Graftermeerstraa: schets verbeteringsvoorstel Planten bomen en hagen tussen parkeren Begroeien gevels Versterken centrum functie: meer publiekstrekkende functies Handhaven parkeervoorschriften Toestaan / Ontwikkelen kleinschalige wooningen, woon-werk woningen, atelierwoningen

Om het gebied aantrekkelijk te maken moet ook de openbare ruimte meer verblijfskwaliteit krijgen. Dit is met name te bereiken door te vergroenen, met name in het centrum. Naast het aanplanten van bomen en hagen in de straatprofielen kan ook met ‘acupunctuur’, dat wil zeggen kleinschalige en lokale, ingrepen veel worden bereikt. Zo kunnen pocketparkjes groene lunchplekjes bieden en kan met vogelbosjes, vlinder- en bijenlokkende beplanting de ecologische waarde en de diversiteit van het gebied enorm worden vergroot. Dit geeft ook een behoorlijke positieve impuls aan de beleving en beeldkwaliteit.

nieuwsbrief-bedrijventerreinen-web-7
Verbeterstrategie voor Hoofddorp-Noord met een centrum ter plaatse van de Graftermeerstraat met een mix van functies: wonen, werken, retail en publiek trekkende functies zoals bijvoorbeeld sportscholen en kinderopvang.