Onderzoek – Beeldkwaliteitkader bedrijventerreinen

Inleiding

Veel bedrijventerreinen in Nederland zijn aan een verbeterslag toe. Met name de wat oudere terreinen geven een rommelige eerste indruk. Het straatbeeld wordt vaak gedomineerd door geparkeerde auto’s. De overgang van publieke ruimte en privé terreinen is onduidelijk en hekwerken en erfgrenzen maken een defensieve en onvriendelijke indruk. Wat het meest in het oog springt is echter dat er vaak helemaal geen groen aanwezig is op de bedrijventerreinen. Het zijn geen prettige verblijfsplekken en ze hebben weinig tot geen ecologische waarde.

De HIRB-regeling in Noord Holland biedt de mogelijkheid tot het instellen van beeldkwaliteitfondsen voor verouderde bedrijventerreinen waaruit bedrijven een bijdrage kunnen vragen voor verbeteringsmaatregelen. In opdracht van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) en Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (NHN) heeft M3H een beeldkwaliteitkader gemaakt voor bestaande bedrijventerreinen in de Stadsregio Amsterdam en Noord Holland Noord. Het beeldkwaliteitkader is opgesteld met het doel dit te gebruiken voor de uitvoering van de beeldkwaliteitfondsen. Het beeldkwaliteitkader is bedoeld om bedrijven te inspireren en als handvat te dienen voor de beoordelingscommissie die aanvragen gaat beoordelen.

nieuwsbrief-bedrijventerreinen-web-12

In de inleiding wordt na een korte, algemene analyse van de beeldkwaliteit zoals deze meestal wordt aangetroffen op bestaande, in meer of mindere mate verouderde terreinen, eerst een breder perspectief geschetst voor de verbetering van de beeldkwaliteit. Er is getracht om voor bestaande bedrijventerreinen, waar beeldkwaliteit vaak niet de hoogste prioriteit heeft gehad, een aanzet te geven voor een robuuste visie voor de langere termijn.

Verder bevat het document een toolbox met ideeën, oplossingsrichtingen en adviezen op basis van deze visie. (Potentiële) private aanvragers van een (stimulerings-)bijdrage vanuit een beeldkwaliteitfonds of gevelfonds kunnen deze toolbox gebruiken als inspiratiebron voor verbeteringen van de individuele kavels. De beeldkwaliteitfondsen zijn primair bedoeld voor verbeteringen op eigen terrein, de toolbox richt zich dus op private maatregelen en dus niet voor de maatregelen in de openbare ruimte.

Dit document is een uitnodiging aan alle betrokken partijen om tot een integrale aanpak voor het toekomstbestendig maken van deze terreinen te komen. Om tot een structurele verbetering van de bedrijventerreinen te komen zijn er vaak ook verbeteringen van de openbare ruimte nodig. Daarom worden ook aanvullende verbeteringsvoorstellen gedaan voor de openbare ruimte. Deze maatregelen kunnen worden gezien als suggesties die door de gemeenten complementair opgepakt kunnen worden als private kavels zijn of worden aangepakt.

Het document kan het uitgangspunt vormen voor een meer specifieke analyse en visie per bedrijventerrein waarbij de locale problemen mogelijkheden in kaart worden gebracht en een meer specifieke oplossingsrichting kan worden uitgewerkt. Voor een aantal bedrijventerreinen werkt M3H al aan een dergelijke specifieke visie.

> HIRB-regeling

> Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB)

> Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (NHN)

> download beeldkwaliteitskader