Onderzoek – Beeldkwaliteitkader bedrijventerreinen

Spoorzicht, Nieuw-Vennep: ‘Kwalitief hoogwaardig, groen en duurzaam’

Spoorzicht is een van de betere oude bedrijventerreinen in de Haarlemmermeer. Er is relatief veel groen en voor een deel zijn de straatprofielen wat ruimer. Ook is de parkeerdruk lager dan op de meeste andere terreinen. Deze kwaliteiten worden echter te weinig benut en uitgevent. Zo is het groen van lage kwaliteit, het is eentonig en de belevingskwaliteit en biodiversiteit is laag. De verbeterstrategie bouwt het groene imago uit en geeft het betekenis. Door ontwikkelend beheren kan op een eenvoudige en goedkope manier een veel aantrekkelijker beeld worden bereikt. De diversiteit aan bomen en beplanting kan worden vergroot, grasstroken kunnen worden ingezaaid met bloemen als ‘prairietuinen’, de randen van het terrein kunnen worden vergroend, er kunnen fruitbomen en struiken worden geplant in beheer van een locale tuiniersvereniging, braakliggende kavels kunnen worden benut voor tijdelijke groenproductie of moestuinen en er kunnen recreatieve wandelroutes worden aangelegd in het groen waar werknemers een ommetje kunnen lopen tijdens de lunch.

bedrijventerreinen-web-spoorzicht1
Ontsluitingsstraat Gersteweg – huidige situatie

 

bedrijventerreinen-web-spoorzicht-2
Ontsluitingsstraat Gersteweg – schets verbeteringsvoorstel: bijplanten ontbrekende bomenrijen, hagen voor hekwerken en tussen parkeerplaatsen op straat, halfverharding tpv parkeerplaatsen, gevels meer duurzame of groene uitstraling geven (houten gevelbekleding of begroeide gevels), PV cellen op daken voor eigen energieproductie

 

Naast het vergoenen kunnen ook de water en afvalstromen worden verduurzaamd en kunnen de enorme hoeveelheden dakvlakken worden benut voor energieopwekking, in beheer van het parkmanagement of een locale energiecoöperatie. Het nieuwe positieve imago maakt Spoorzicht tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor hoogwaardige bedrijven en functies. Dit zal ook leiden tot verminderde leegstand en hogere vastgoedwaardes.

nieuwsbrief-bedrijventerreinen-web-1
Verbeteringsstrategie voor Spoorzicht: -verbeteren ecologische- en belevingskwaliteit van het groen -vergroten herkenbaarheid van de entrees en accentueren verschillende plekken, maken van plekken met verblijfskwaliteit -planten hagen tussen parkeren en tpv erfgrenzen -groendaken en groene gevels -groene looproutes voor ommetje tijdens de lunch -realiseren pocketparkjes/groene lunchplekken, zowel in openbaar gebied als op prive kavels -maken van doorsteekjes voor voetgangers en fietsers tussen ontsluitingsstraten
bedrijventerreinen-web-spoorzicht-4
Verbeteringsstrategie voor Spoorzicht: versterken van de aanwezige verschillen en eigen identiteit per straat door middel van verschillen in beplanting zonder dat daarbij de eenheid van het terrein als geheel verloren gaat