Beeldkwaliteitkader verouderde bedrijventerreinen

In opdracht van Schiphol Area Development Company (SADC), Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) maakte M3H een beeldkwaliteitkader voor bestaande bedrijventerreinen in de Stadsregio Amsterdam en Regio Noord-Holland Noord. Dit kader vormt een leidraad voor de beeldkwaliteitfondsen die bedrijven een bijdrage bieden om de beeldkwaliteit van hun pand of kavel te verbeteren. Verbeteringsmaatregelen voor individuele kavels maken deel uit van een visie op het toekomstbestendig maken van oude bedrijventerreinen. Voorstellen voor verbetering van de openbare ruimte op bedrijventerreinen kunnen door de gemeente of het parkmanagement worden opgepakt. Veel van de oudere bedrijventerreinen hebben te maken met een te hoge parkeerdruk, rommelige overgangen van openbaar naar privé en een gebrek aan groen. Het beeldkwaliteitkader is bedoeld om bedrijven te inspireren tot verbeteringen. Tegelijkertijd biedt het een handvat bij de beoordeling van aanvragen.

In aanvulling op het algemene beeldkwaliteitkader heeft M3H voor een drietal terreinen in de Haarlemmermeer een specifieke uitwerking gemaakt. Hierin wordt een meer uitgewerkte visie en strategie per bedrijventerrein afzonderlijk ontwikkeld. De toekomststrategie kan gericht zijn op duurzaamheid, groen, landschap of bijvoorbeeld op de menging van functies of het versterken van de levendigheid. De meeste bedrijventerreinen hebben geen duidelijk imago of heldere marketingstrategie of branding. De toekomststrategie kan helpen een terrein een duidelijker imago te geven.