Curvices Amsterdam

Vloeiende klankruimten in een stad van stenen.

Op vrijdagmiddag 11 september om 17:00 is de opening van Curvices Amsterdam op het terras Muziekgebouw aan het IJ. Curvices Amsterdam (2015) is een digitale applicatie, een virtuele poëzie- en klankinstallatie, een interactieve gedichten en liederencyclus voor de mobiele telefoon, die door Rozalie Hirs is geschreven en gecomponeerd. Curvices begeleidt je tijdens een wandeling langs de kaden en de hoven in de omgeving van het Muziekgebouw aan ’t IJ. Machiel Spaan verdeelde de ruimte rondom het muziekgebouw in 19 zones met elk een eigen gedicht en compositie. De Curvices Amsterdam (2015) app registreert je locatie via de GPS op je mobiele telefoon of tablet. Betreed je een nieuwe zone, dan klinkt de bijbehorende compositie.
De openbare ruimten van de oostelijke handelskade zijn begrenst door stoere gebouwen en kades langs het water. De klankruimten van Curvices spelen met deze grenzen. Het ruimtelijke ontwerp van de zones volgt soms de grenzen van de gebouwen en de kaden, maar wijkt hier regelmatig ook bewust van af. Hierdoor ontstaan vloeiende ruimten die langzaam op en neer bewegen in de ruimte tussen de gebouwen en de kaden. Deze vloeibare klankruimten maken ons zowel bewust van de fysieke grenzen van de architectuur als van de onbegrensdheid van de klankruimte.

Bevind je je tussen twee zones in, dan hoor je een interlude vol vogels en glinsterende boventonen. Door van plaats te veranderen bepaal je mede het verloop van de muziek en de poëzie. Waar ben je? Wat hoor je? Zingen er inheemse vogels boven het IJ of klinken er vogels uit Portugal via je mobiele telefoon? Hoor je daar een sirene of is het de wind? Met het verkennen van het terrein tast je de klanken en woorden af, maak je een reis om de wereld, langs het water, in zoveel passen als je wilt.

Rozalie Hirs (muziek, poëzie, stem)
Cox & Grusenmeyer (design, animatie)
Yvan vander Sanden (programmering)
Machiel Spaan (ruimtelijk ontwerp)

Zie: Curvices Muziekgebouw