De Compacte stadswoning

Klein van buiten, groot van binnen

Er is in de randstad een groeiende vraag naar compacte, betaalbare stadswoningen met een lage energierekening. M3H heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om slimmer, energiezuiniger en goedkoper te bouwen met behoud van wooncomfort en ruimtelijke- en bouwkundige kwaliteit. We hebben verschillende varianten ontworpen voor vervangende nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen in de bouwblokken van de 19e eeuwse stad.

Door de woonbehoeften van de doelgroep centraal te stellen hebben we flexibele en ruimtelijk interessante woningen ontworpen. De woningen hebben een 20% kleiner bruto oppervlak bij een gelijk of zelfs groter netto woonoppervlak. Alle installaties zijn in een compacte kern ondergebracht en de woongebouwen worden voorzien van een collectief warmtesysteem met zonnepanelen en warmte-koude opslag. Met een slim ontwerp is veel winst te behalen!

> De compacte stadswoning