De Lootsborger is klaar!

We zijn erg trots dat de Lootsborger is opgeleverd, een groot woonhuis in de Lootstraat met 34 sociale huurwoningen waarvan de helft voor senioren die graag in Oud West willen blijven wonen. De andere helft is voor mensen die door een zorginstantie worden begeleid bij het zelfstandig wonen. Het ontwerp is gebouwd door Coen Hagedoorn Bouw voor De Alliantie. 

Het kleurrijke mozaïek kunstwerk A happy dog from Bagdad (De droom van een hond) van de Iraakse kunstenaar Halim al Karim was onderdeel van de oorspronkelijke gesloopte bebouwing en heeft in de nieuwbouw een mooi plekje teruggekregen.

De Lootsborgerstaat op een hoek en voegt zich aan drie zijden in het straatprofiel en de bouwblokkenstructuur van Amsterdam Oud West Oud West in Amsterdam. De gedetailleerde metselwerkpatronen van het gebouw verwijzen naar het ambacht van de 19eeeuwse baksteenarchitectuur. Bij de ingang van het gebouw komt dit tot een apotheose. Hier vormen meerdere metselwerkverbanden en steensoorten een rijk geornamenteerde en uitnodigende entree, die bewoners en bezoekers welkom heet. De entree benadrukt het samen wonen in een groot huis en de gemeenschapszin van de bewoners.