Definitief Ontwerp Insulinde

Het definitieve ontwerp voor het sloop-nieuwbouwblok op de hoek Insulindeweg-Celebesstraat, naast het NS-station Amsterdam-Muiderpoort is afgerond. In opdracht van De Alliantie en in samenwerking met stadsdeel Oost en verschillende adviseurs wordt gewerkt aan een plan voor ca. 95 woningen, een ondergrondse parkeergarage, bedrijfsruimten en horeca.