Een toekomst voor het Storkterrein in Amsterdam

Marc Reniers en Machiel Spaan begeleidden een ontwerpatelier met als onderwerp het voormalige Storkterrein in Amsterdam Noord. Veertien studenten van de Academie van Bouwkunst Tilburg verdiepten zich gedurende zestien weken in dit gebied. Na de verhuizing van Stork kan het gaan transformeren tot woon- en werkgebied – niet op basis van een ‘blauwdrukontwikkeling’ maar in een geleidelijk proces van transformatie waarbij de aanwezige waarden (erfgoed, ecologie en gebruikers) als katalysator dienen. In de eerste fase gingen de studenten op zoek naar het DNA van de locatie dat als basis kon dienen voor nieuwe karakters. Er zijn softmaps, oogstkaarten, waardeanalyses, en interviews gemaakt. Ook werden ruimtelijke scenario’s ontwikkeld voor de transformatie van het gebied en strategieën om de plek ruimtelijk en maatschappelijk te verankeren in Amsterdam Noord. In de tweede fase van het project ‘Making Place’ zijn ontwerpen gemaakt. Naar aanleiding van analyses en strategieën uit de eerste fase, werden drie programma’s geformuleerd om als katalysator te fungeren. Het zijn woon-, leisure- en productieprogramma’s die de studenten zowel in bestaande gebouwen als in nieuwbouw realiseerden.