Haagse Beemden, Breda

In opdracht van het O-team onderzoekt M3H de Bredase Bloemkoolwijk De Haagse Beemden. De wijk De Haagse Beemden ligt aan de noordwestkant van Breda. In deze wijk wonen zo’n dertigduizend inwoners en bevinden zich ruim tienduizend woningen. De Haagse Beemden is een iconisch voorbeeld van de zogenoemde inverse stedenbouw in Nederland. Inverse stedenbouw is in dit verband een stedelijke ontwikkeling die om een groen landelijk centrum is heen gebouwd.

Het O-team van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties bij complexe ruimtelijke opgaven. Het team helpt de opgave te verhelderen en verkent kansen en oplossingen. Genoemd onderzoek richt zich op de toekomst-, gebruiks- en belevingswaarde van deze grootste wijk van Breda. Dit is zowel een sociale als groene opgave en daarnaast een verdichtingsopgave. Een opgave die inzichten kan leveren om tot een gegronde omgevingsvisie voor Breda te komen.

M3H is gevraagd om mee te denken rond het thema verdichting en aan de hand van een aantal verschillende scenario’s ruimtelijk inzichtelijk te maken, welke mogelijkheden de toenemende vergrijzing en de bijbehorende veranderende behoefte aan wonen, woonomgeving en -voorzieningen bieden. En hoe deze nieuwe mogelijkheden kunnen leiden tot het verdichten en versterken van de karakteristieken van een bijzondere woonwijk.