Hoop of Sloop ?

Tijdens het symposium ‘Hoop of Sloop’ in de Balie in Amsterdam pleitte Machiel Spaan voor een nieuwe verbindende rol van de architect bij de complexe hergebruik opgave. De architect is de inspirator en bemiddelaar in een interdisciplinair team van experts. En de architect is de expert in het ontdekken en scheppen van betekenisvolle ruimte.

> Machiel Spaan lezing tijdens Hoop of Sloop op 1 februari 2013