Onderwijs: crafting the façade

Sinds januari 2015 is Machiel Spaan projectcoördinator van Crafting the Facade. Dit is een driejarig Europees Erasmus+ programma, een samenwerking van de Academie van Bouwkunst Amsterdam, het Institute of Architecture and Planning aan de Universiteit van Liechtenstein en de Mackintosh School of Architecture in Glasgow. Crafting the Façade is een interdisciplinair project, toegespitst op het ontwerp van de gevel als ruimtelijke en constructieve structuur. De uitdrukking van de gevel komt niet alleen voort uit programmatische en esthetische voorwaarden, maar volgt in belangrijke mate uit de manier waarop is omgegaan met de toegepaste materialen. In ieder land wordt gewerkt met lokaal gangbare materialen: in Amsterdam is dat baksteen, in Glasgow natuursteen en in Vaduz hout. In workshops, onderzoeks- en ontwerpprojecten wordt het materiaalbewustzijn ingezet om tot een eigentijdse, duurzame en persoonlijke vertaling van de gevel te komen. Dat begint met de doorgronding van de aard van het materiaal, om er vervolgens gebouwen mee te ontwerpen. De ruimtelijke structuur speelt hierbij een belangrijke rol. Vanuit de structuur ontstaat de ruimte en vanuit de ruimte de beëindiging van het gebouw, de gevel. Crafting the Facade is een vervolg op de TectonicsIP workshops, een zevenjarige samenwerking tussen Europese scholen. Tijdens deze jaarlijkse zomerworkshop zijn elk jaar in een ander land structuren en constructies gebouwd van streekeigen materialen. Vanaf vrijdag 8 mei is er in de hal van de Academie van Bouwkunst Amsterdam een kleine fototentoonstelling van de workshop Blockbau 2014 in Tuass, Liechtenstein.