Programmatische studie Soendastraat

Als vervolg op ons onderzoek ‘Klein van buiten, groot van binnen’ naar de compacte stadswoning hebben we samen met woningcorporatie de Alliantie een programmatische studie gedaan naar de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw en casco renovatie voor een bouwblok in de Indische buurt. We hebben compacte starters woningen ontworpen die ook voor mensen met een kleine beurs betaalbaar zijn. Door efficiënte woningplattegronden op een slimme manier toegankelijk te maken is heel wat winst te behalen ten opzichte van een ‘gangbaar plan’. De Alliantie is enthousiast over de ontwerpen en overweegt de plannen uit te voeren.