Start bouwfase Tugelawegblokken

Tijdens de bouwfase van het project is een uitvoeringsteam gevormd met architect, aannemer, constructeur, installateurs en opdrachtgever. In een hecht team wordt het bouwplan nu uitvoeringsgereed gemaakt. M3H heeft zich hiervoor gecommitteerd aan de ‘lean’ werkwijze van Heddes. Samen komen we tot een doorwerkt en bouwbaar plan dat ook aan onze architectonische ambities voldoet.