Transit Oriented Development – Zaancorridor

‘Transit Oriented Development’, een nieuwe strategie uit de ruimtelijke ordening, gaat uit van de combinatie van vervoer en ruimtelijke ontwikkeling. Een regio waar deze benadering veel potentie heeft, is de Zaancorridor. Samen met de Provincie Noord-Holland, de NS, de Vereniging Deltametropool, de TU Delft en een aantal gemeenten organiseert BNA Onderzoek een ontwerpstudie die inzoomt op knooppunten en de doorontwikkeling daarvan. M3H onderzoekt samen met HOSPER, Remko Rolvink en Carmela Bogman knooppunt Koog Zaandijk.

> http://www.bna-onderzoek.nl/project.php?id=74#.UymxVUZOXGt