Tugelablokken aanbestedingsgereed

Tekeningen en bestek zijn gereed voor de aanbesteding van de twee sloop-nieuwbouwblokken met ca. 160 appartementen aan de Tugelaweg in de Transvaalbuurt te Amsterdam. Komende maanden selectie van aannemers en prijsvorming. Spannend in deze dynamische markt.