Typologisch onderzoek Muiderbuurt, Strandeiland

Voor de gemaakte Amsterdam heeft M3H ontwerpend onderzoek gedaan naar nieuwe woningtypologieën in de Muiderbuurt op Strandeiland in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het onderzoek dient als test van het stedenbouwkundig plan en als inspiratie en input voor het beeldkwaliteitsplan van de nieuwe buurt in het IJ-meer. We tekenden speciale plattegronden voor eengezinswoningen en appartementen die thuishoren op het eiland.

De Muiderbuurt op het Strandeiland is een ontspannen woonwijk met veel aandacht voor natuur en ecologie. In een korrelig stedenbouwkundige verkaveling krijgen alle woningen een adres aan een straat, hof of steeg met een zorgvuldig ruimtelijk vormgegeven overgangen in de vorm van veranda’s, balkons, terrassen en erkers. Vanuit je huis loop je op je slippers naar het strand.

Informatie Strandeiland