Voorzitter Kwaliteitsteam Merwede

Marc Reniers is de nieuwe voorzitter van het Kwaliteitsteam Merwede Utrecht!

Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk in Utrecht komt een stadswijk van de toekomst met ruimte voor 6.000 nieuwe woningen, 100.000 m2 werken en voorzieningen, 1 nieuw park, 6 nieuwe pleinen en 15 collectieve semi-openbare binnentuinen. De openbare ruimte in de hele wijk wordt autovrij.

De gemeente Utrecht werkt samen met de negen andere grondeigenaren aan de plannen en ontwerpen voor Merwede. De samenwerkende partijen voor Merwede zijn: gebiedsontwikkelaar AM/Synchroon, Bouwfonds Property Development (BPD), Greystar, G&S Vastgoed/ Boelens de Gruyter/ Round Hill Capital, Janssen de Jong Projectontwikkeling/ Lingotto/ 3T en de gemeente Utrecht.

Het stedenbouwkundig plan van Merwede is gemaakt door BURA Urbanism. Voor Merwede is een onafhankelijk kwaliteitsteam gestart. Dit team beoordeelt de bouwplannen en de plannen voor de indeling van de openbare ruimte. Het team toetst de plannen aan het Stedenbouwkundig Plan Merwede en het Beeldkwaliteitsplan. Het college van de gemeente Utrecht heeft Marc Reniers met ingang van 23 maart benoemt als voorzitter van het Kwaliteitsteam Merwede.

Meer over de stadswijk van de toekomst!