ZaanZapper

Metrobus vervangt sprinter en auto in Zaancorridor

Op 18 juni is de presentatie van een ontwerpstudie voor de BNA, die M3H samen met HOSPER, Remko Rolvink en Carmela Bogman heeft uitgevoerd. Voor de Zaancorridor is een nieuw mobiliteitsconcept bedacht. In het kader van het zogenaamde TOD,‘Transit Oriented Development’, hebben wij een systeem ontwikkeld waarbij metrobussen op vrij liggende busbanen de huidige sprinter treinen vervangen: de ZaanZapper. Het autoverkeer wordt sterk teruggedrongen en de frequentie van de intercitytreinen op het huidige kan worden verhoogd. Op deze manier ontstaat een goed functionerend, fijnmazig, goedkoop, milieuvriendelijk en flexibel vervoerssyteem voor de Zaancorridor dat perfect aansluit op andere systemen in de Metropoolregio Amsterdam zoals de Zuid Tangent. De Zaancorridor wordt op deze manier voorbereid op een substantiële ‘inbreiding’ van het aantal woningen binnen de bestaande bebouwingsgrenzen.

> BNA onderzoek

> de Architect

> artikel gebiedsontwikkeling.nu