Bouwplaats HH3C

De bouw van het project HH3C vordert! Inmiddels zijn ze bezig met de tweede verdieping van het gebouw. In totaal worden er 102 woningen gerealiseerd naar ontwerp van M3H. Hiervan wordt het merendeel ‘friends-woningen’; een nieuw woonconcept van De Key waarin drie woonstarters een woning delen. Iedere woning heeft drie gelijke, onzelfstandige eenheden met een gemeenschappelijke keuken en woonkamer.

Het gebouw wordt een eigentijdse vertaling van de Amsterdamse School architectuur. Net als bij Amsterdamse School blokken zijn de gevels onderling sterk verschillend, maar vormen ze ook een samenhangend blok.