Hoogste punt Typisch Tuinstad

Vorige week vierden we het hoogste punt van ons project Typisch Tuinstad!

In de Reimerswaalbuurt in Amsterdam wordt hard gewerkt aan het woonproject Typisch Tuinstad. Vink Bouw, Vireo Vastgoed en Hendriks C&PO hebben als ontwikkelcombinatie de handen ineengeslagen om dit ambitieuze project. Er komen twee blokken met 189 woningen, commerciële ruimten en een groene binnentuinen.

Tijdens de viering werden de vaklieden bedankt voor hun inzet en mochten de toekomstige bewoners welkom geheten. Zij konden ook een kijkje nemen bij de bouwplaats van het project. Er waren enthousiaste reacties op het plan en de ontwikkelingen.

Bewoners kunnen straks elkaar ontmoeten in de gemeenschappelijke binnentuinen. De binnentuinen bevinden zich op het dak van de halfverdiepte parkeergarage, waar plek is voor zo’n 70 auto’s. Minder eigen auto’s en meer fietsen; dat zijn uitgangspunten die het plan ondersteunt. Met een systeem van deelmobiliteit gaan we de keuze voor het juiste vervoermiddel vergemakkelijken.

Qua ontwerp hebben we gekozen voor een zelfde opzet van de gevels als die van de omliggende naoorlogse bouw. Beide hebben horizontale banden, maar zijn verschillende qua materiaal. We passen zoveel mogelijk hergebruikte en biobased materialen toe in het ontwerp. Zo vind je aan de straatkant bakstenen gevels. De stenen kunnen door het gebruik van kalkmortel in de toekomst hergebruikt worden. De gevels aan de binnentuin bestaan uit horizontale banden, van gerecycled beton, die overgaan in galerijen en balkons. Tussen deze banden zit bamboe-gevelbekleding.

Langs een deel van de gevels staan klimplanten die via spandraden omhoog groeien. Beplantingen en nestkasten vormen een biotoop voor kleine vogels, insecten en vleermuizen. De groene gevels zorgen voor het afvangen van fijnstof, reduceren van zoninstraling, infiltreren van regenwater, tegengaan van hittestress en voor de opname van stikstof en CO2.

Lees meer over het project en ontwerp van Typisch Tuinstad.