Start bouw B1 en D1 New Brooklyn

Deze week is de bouw gestart van bouwvelden B1 en D1 in New Brooklyn! New Brooklyn wordt een stedelijke buurt in het Europakwartier, Almere. De wijk heeft een stedenbouwkundig plan met verhoogde straten. Met voortuinen met hekjes en hagen, trapjes, erkers, uitstekende dakranden en kaders rondom de kozijnen – doet de nieuwe wijk denken aan de wijk Brooklyn in New York. Er komt een mix aan woningen: sociale huur, markthuur en koop. De type woningen staan kris kras door elkaar, zodat je echt een menging krijgt.

Alle bouwvelden krijgen woningen met verschillende daken. Zo hebben we woningen met platte daken, dwarskappen en lessenaarsdaken ontworpen. Deze diversiteit zorgt voor een levendig straatbeeld. In de nieuwe wijk komt veel ruimte voor groen, zo ook in bouwvelden B1 en D1. Samen met INBO ontwerpen we de woningen voor deze bouwvelden. De tweede fase van de grootschalige ontwikkeling is in volle gang.

Opvallend aan deze fase zijn de groene accenten, die je terug ziet in de gevels van een aantal hoekpanden uit de bouwvelden. In veld B1 komen 20 bijzondere koopwoningen met vier woonlagen en tuin. Een deel van de woningen hebben de herkenbare trappen of erkers. Bij bouwveld D1 komen er 39 drielaagse eensgezinswoningen, een aantal hiervan hebben een erker.

In totaal komen er in New Brooklyn ca.1400 woningen, grotendeels ontworpen door M3H en INBO. Het project wordt in fases opgeleverd door Heijmans Bouw en Nijhuis Bouw Apeldoorn. Fase 1 is in het najaar van 2022 opgeleverd.