Update bouw Boerenhof

Het gaat hard op de bouwplaats van ons project het Boerenhof! Dit woonblok op het Krijgsmanterrein in Muiden bestaat uit 16 luxe appartementen. De gevels worden uitgevoerd in thermisch verduurzaamd gebeitst hout.

Het terrein van de voormalige kruitfabriek KNSF aan de westkant van Muiden wordt getransformeerd tot een woongebied met 1300 woningen. In het landschappelijke plan van LA4sale zijn de bestaande watergangen en groenstructuur zo veel mogelijk gehandhaafd en gebruikt om het gebied onder te verdelen in deelgebieden met ieder een eigen karakter. M3H ontwerpt gebouwen in een aantal van deze gebieden, waaronder het Boerenhof.

We hebben het Boerenhof zo ontworpen dat het goed past in de omgeving aan het IJmeer en de dijk. Het gebouw bestaat uit vier aaneengeschakelde bouwdelen. Door de verspringingen in het volume, het afschuinen van hoeken en de schuine kappen voegt het forse gebouw zich op een natuurlijke manier in het landschap en toont het zich bescheiden vanaf de dijk. De gevels bestaat uit thermisch verduurzaamd gebeitst hout. De smalle ramen en grote puien verspringen over de gevel net als de grote balkons en erkers. Daardoor is niet direct afleesbaar wat een woning is en toont het gebouw zich niet als een stapeling van woningen. De roestkleurige balkonhekken krijgen een perforatiepatroon van golven in het zand.

De parkeergarage is overdekt door het oplopende landschap waardoor de gebouwen volledig in het maaiveld staan. Het langs de dijk gelegen ensemble biedt onbelemmerd uitzicht over het IJmeer en Pampus. Het Boerenhof wordt dit jaar nog opgeleverd.